Om Team Ray !!

 

Jeg heter Raymond Kalleklev og er innehaver av Team Ray.

 

Jeg holder til i Meland kommune, ca 40 min nord for Bergen. Jeg startet med duer da jeg var tenåring og gjorde det bra med mange fine prestasjoner allerede den gang. Så hadde jeg et opphold med duer før jeg startet opp igjen i år 2000.Jeg er gift med Lene Kalleklev,og vi har to flotte jenter.

Team Ray driver aktivt med brevduer,og jeg begynte med brevduer som og er medlem av Gr6 Ellers starter jeg vert år med ca 100 flygere,og ca 30 blir tatt rundt slaget før sesongen er begynt,det er stort sett falk og hauk etter duene hver dag,og når sesongen starter,og duene er ferdig trent,starter jeg med ca 70 stk flygere.falken er en av mine nermeste naboer,jeg har et falkepar 3 km nord for meg,og et falkepar ca 3 km syd for meg.men duene lærer fort og takle falken,men hauken er verst for duene,for den tar nemelig duene da de skal lande,og det greier han litt for offte):Jeg flyr duene mine stort sett  på det naturlige system,men har bestemt meg for at sesongen 2014 skal jeg flyve duene på det totale system,årsaken til det er kun,at det systemet krever mindre tid,i forholdt til jobb situasjon,og mer tid til famillien.

 

Om Duene

Min hoved stamme på slaget kommer stort sett fra Kanibaal linjene /  Kopmann  /  Eagle Eye / Batenburh / De Wilder

Og disse duene er jeg meget godt fornøyet med,grunnen til at jeg har valgt og satse rundt disse linjene er fordi at de har vinnerblod i alle generasjoner uten stopp,og det  gjelder  i alle verdensdeler,samt i One Lofft konkuranser også.Duene mine på slaget er fordelt i 6 rom,slik at jeg til en hver tid har full kontroll på alle duene.Duene er lettere og ha med og gjøre når de er delt opp i små rom,duene blir mye roligere,og trekker inn i kassene når jeg skal fange de,slik at jeg ungår flaksing og den slags.Alle duene i mitt slag går på rister,dette for og unngå og gå i duedrit,samt at duene stort sett ikke er i kontakt med egen avføring,dette gjør det samt lettere for meg og ha duer,da jeg slipper rengjøring i slaget hver dag.Jeg mener også at det er en fordel med rister,med tanke for og unngå sykdom på duene,duene mine går på rister i redekassene også.

Avls slaget

 Jeg har 23 avlspar på mitt avlslag,jeg har ikke flere avlspar av den enkle grunn,at jeg ikke vil ha for mye avlsduer og forholde meg til,jeg ønsker kun det beste av det beste,og da er det mer en nok med 23 avls par.Hvert år soterer jeg vekk avlspar,og sper på med duer fra egen avl som har prestert på slipp,jeg mener det er det rette og gjøre for og forbedre duekvaliteten  og resultatene på slaget!!  Jeg vil også i tiden som kommer bli flinkere til og avle på flygerene mine,noe jeg kan gjøre nå,fordi jeg har halvert ant avlspar de siste årene.

Hvert år setter jeg duene i par ca 1 desember,dette fordi at jeg opplever hvert år at de fleste ungene som er igjen etter ferdig sesong,er stort sett de eldste ungene,med mest erfaring rundt slaget.jeg slutter stor sett og avle i slutten av juni,og da er det avlet opp ca 150 unger.Av disse ungene forsvinner det ca 50 stk i råvfugl og på trening,og jeg sitter stort sett igjen med ca 100 stk før ungdue slippene begynner,og der ryker det fort 20 stk til,slik at jeg overvintrer ca med 55% av de ungene som blir avlet frem,Det er en hard virklighet for brevdue sporten på vestlandet.