Team Ray & S.Veland

____________________________________

Bergen -Norway

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 One loft Race

________________________________________________

 

 www.columbodromulcorabia.weebly.com    Corabia FIC One Loftt Race

www.derbyatlantic.com                             Derby Arona

www.sportcolumbofil.ro                            Balkan                         

www.belgianmaster.com                           Belgian Master

www.goldenracealgarve.com                    Alvgarve Golden One loft Race                      

www.emeraldclassic.co.uk                        Irland Classic

www.ostseerennen.de                                Tyskland internationale

www.fpcolumbofilia.pt                              Mira Portugal

www.mvlcup.dk                                         Mvl Cup

www.pigeons-grandprix.com                    Fic Racing Pigeons Grandprixs

info.scmdpr.com                                          Million Dollar Pigeon Race

www.danflyv.dk                                         Team Femhøje

www.blackseaoneloftrace.ro                      Romania Black Sea Race