Team Ray & S.Veland

____________________________________

Bergen -Norway

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ___________________________________________

                                        Golden Eagle Eye                               Silver Eagle Eye                                 Eagle eye Boss

                                 

 

                                                                               Avls Par 2017 

                 __________________________________        

                                     Rambo Jr                                                              Dobbel Dirk

             Rambo Jr        

                                                               Foreldre til Gruppevinner 200 Km - 2016.

          ____________________________________________________

                             Kanibaal Star                                                           Olympiade

                    

                                         Foreldre til 2 plass 100/200 km - 2016 - Og en av våre beste unger 2016.

          _____________________________________________________

                              Bullet Star                                                Miss Ermerveen

                    

                                                                       Foreldre til Gruppevinner gr 6.  

        _______________________________________________________

                                              Mr Ermerveen                                                        Miss Aladdin

                   

                                                               Foreldre til Gruppevinner 2013 - Unger.

      _________________________________________________________

 

                                             Silver Eye                                                            Miss  Vanbruane 

                  

 

     __________________________________________________________

 

                               Rambo Star                                                                Miss Rambo

                 

 

    ___________________________________________________________   

 

                              Jeff - Star                                                              Miss Dure

                      

 

          ___________________________________________________________

 

                            37 Hannen                                                            Blue Bullet Star

                

 

    __________________________________________________________

 

                       Golden Eagle Eye                                                      Rays Bullet Star

                 

 

    __________________________________________________________

 

                        Golden Bullet                                                        Ermerveens Bullet star

                  

 

  ___________________________________________________________

 

                          Syko Dirk                                                                   New Aladin

                  

 

  ____________________________________________________________

 

                           

                             New Bullet Star                                                               Miss Golden Bullet

                    

       

 

 ______________________________________________________________

 

                             White Bullet Star                                                               Miss blue Dirk

               

 

______________________________________________________________ 

 

                   Kleine Bullet                                                          New Bullet

              

 

_____________________________________________________________

 

                    Arden King                                                                Miss Bullet Star 1

              

 

_____________________________________________________________

 

                          Eagle Eye boss                                                           Miss Golden Bullet JR

            

 

_____________________________________________________________

 

                                         Golden Eye                                                                  New Laurent JR

       

 

_____________________________________________________________

 

                New Kanibaal Star                                                  Miss Olympiade JR

                           

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

                                      Dure                                                                                        JR Bullet Star 

                                                                                                          

 

____________________________________________________________________________________________________

 

                          Golden Bullet star                                              Super Tips

                        

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

                    New  Syko Dirk                                                     Miss Kleine Dirk

                        

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

                             Syko Dirk JR                                                        Last Eagle Eye

                                          

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

                 Blue Kleine Dirk                                                          Diamante

                      

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

                     Magik Rambo                                                         Dirk JR 

                                  

 

______________________________________________________________________________________________________

 

  

     

    

 

      

 

          

 

            

 

            

 

             

 

            

 

                        

 

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.